PROGRAMMA Permanent Onderwijs in de Anesthesiologie 2024 

Woensdag

14.00–14.05

Opening dagvoorzitter

14.05–14.50

De patiënt met nierfalen
G. Nieuwenhuijs – Moeke, UMC Groningen

14.50–15.35

De patiënt met leverfalen
J. van Limmen, UZ Gent

15.35–16.00

Koffiepauze

16.00–16.45

Extreme positionering bij langdurige ingrepen
C. Vanpeteghem, UZ Gent

16.45–17.30

De eerste opvang bij brandwonden
K. Kooiman, Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk

18.00–20.00

Diner

20.00–22.00

Nog nader te bepalen

Donderdag

08.30–09.15

De 100-jarige op OK
E. Tjeertes, St. Franciscus Gasthuis Rotterdam

09.15–10.00

Hoe voorkomen we postoperatief delier? 
S. Rex, UZ Leuven

10.00–10.30

Koffiepauze

10.30–11.15

Neurologische aandoeningen in het perioperatieve traject
C. Saris, Radboudumc Nijmegen

11.15–12.00

Recente ontwikkelingen omtrent preeclampsie
M. Van de Velde, UZ Leuven

12.00-14.00

Lunch

14.00–14.45

De infectieuze patient
S. Arbous, Leids Universitair Medisch Centrum

14.45–15.30

Stolling anno 2024
E. Vlot, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein

15.30–16.00

Koffiepauze

16.00–16.45

Sedatie in de praktijk: nieuwe richtlijnen en recente ontwikkelingen
B. Preckel, Amsterdam UMC

16.45–17.30

Recovery en PACU
A. de Bruin, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein

18.00–20.00

Diner

Vrijdag

08.30–09.15

Endocriene afwijkingen
H.S. Moeniralam, St. Antonius Ziekenhuis

09.15–10.00

Diabetes mellitus in het perioperatieve traject
J. Hermanides, Amsterdam UMC

10.00–10.30

Koffiepauze

10.30–11.15

De patiënt met obesitas
L. De Baerdemaeker, UZ Gent

11.15–12.00

Nieuwe cardiale richtlijnen en klinische toepassing
S. De Hert, UZ Gent

12.00-12.05

Afsluiting